Radio Rilindja, Intervista me Abid Raja, kandidat i nominuar nga radha e Partisë së majtë

Radio Rilindja, Intervista me Abid Raja, kandidat i nominuar nga radha e Partisë së majtë