Publicitet

Faqja albaner.no funksionon dhe mirëmbahet ne mënyrë vullnetare dhe udhëheqtë nga stafi i shoqatës Rilindja me partneret e saj.

Qëllimi i faqes është të jete një burim i informacionit të pavarur për dhe nga diaspora shqiptare në Norvegji.

Kjo na bënë Në qoftë se dëshironi te reklamoni biznesin tuaj tek ne ju lutem na shkruani përmes postes elektronike apo na dërgoni një mesazh përmes formularit kontaktues.