Informata

Njohtim:

LSHASH në Norvegji
Ftesë
LSHASH në Norvegji fton anëtarsinë (shkrimtarë dhe artëdashësit tjer) në mbledhje.
VENDI:
Klubit Rilindja,
adr: Dr. Dedichensvei 24 ;
0675 OSLO,
KOHA: E diel, 11.10.2020, ora12.00.

Pjesmarja mund të jet:

a) me prani fizike në lokalin e mbledhjes
b) përmes telefonit.
Rendi i ditës:
1. Informim për punën e gjertsnishme.
2. Plane për aktivitetet e radhës.
3. Të ndrydhme.

Për informime plotësues: në mesenxherin tim.

Nga kryetari i LSHASHN

R. Kovaçi