Gezuar muajin e bekuar të Ramazanit!

Gezuar muajin e bekuar të Ramazanit!

Urime Ramazani, muaji i mëshires dhe i begatisë!
Me përgzimet më të sinqerta i’u urojmë muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e mëshirës, faljes, bereqetit e të mirësisë, duke i’u dëshiruar agjërim të lehtë e të pranuar tek Krijuesi i gjithësisë.