Cmimi për kontribut të vecantë i takoi Radio Rilindjes

Cmimi për kontribut të vecantë i takoi Radio Rilindjes

Cmimi për kontribut të vecantë i takoi Radio Rilindjes

Në kuadër të manifestimit «Dita e Diaspores», Prishtinë, Ministria e Diaspores mbajti ceremoninë e ndarjes se cmimeve «Mërgimtari i Vitit dhe Gazetari me shkrimin/kroniken ose emisionin më të mirë për diasporën!

Cmimi per kontribut të vecantë në promovimin e diasporës shqiptare i u dha Radio Rilindjes në Oslo, me ekipin e përbërë nga 4 persona edhe at: Alush Baliqi, Metush Bajrami, Rexhep Shehu dhe Bajram Maksuti!