Tema kvled om turisme i albanskspråklige land, i kvled kl 17:30

Tema kvled om turisme i albanskspråklige land, i kvled kl 17:30

17. april kl 17.30 foreningene ”Albansk Ungdom”,  ”Albansk Ungdom Oslo” og ”Albansk Studentforening” arrangerer temakveld om turisme i albanskspråklige land. Blant de inviterte har vi Alket Islami som for første gang i Norge viser  sine bilder fra utstillingen ”Albania from the air”. Vi har også andre inviterte som skal snakke om turisme i Albania, Kosovo og andre land hvor det bor albanere.
Alle – albanere, nordmenn og andre med annen etnisk tilhørighet – er velkomne.