Pavarësia e Kosovës – punë e kryer për Francën, jo dhe për Sllovakinë

Pavarësia e Kosovës – punë e kryer për Francën, jo dhe për Sllovakinë