Në intervistë me RTSH në programin e mëngjesit

Në intervistë me RTSH në programin e mëngjesit