Fillimi i vitit shkollor ne gjuhë shqipe

Fillimi i vitit shkollor ne gjuhë shqipe

Me datë 10.09.2017 duke filluar nga 11:00 nisë mësimi në Shkollë Shqipe «Naim Frashëri» Oslo

Kolegjiumi i arsmtarëve pranë kësaj shkolle kërkon që prindërit t`i sjellin fëmijët e tyre në mësime që ata më pastaj të jenë të mirë edukuar dhe arsimuar pra, në frymë kombëtare!

Adresa ku shkolla zhvillon aktivitetet e saja eshtë në lokalet e Qendres Islamike Kulturore Shqiptare në Oslo sëbashku me Shkollën e Mësim-Besimit.

Adresa: Sverres gate nr. 8 Oslo

Mësimi në këtë datë fillonë për të dyja shkollat, prandaj mirë se na vini, prindër dhe nxënës të dashur!